Clubblad ’t Sloepie

Met trots presenteren wij jullie het januari nummer van ’t Sloepie.

Ons vertrouwde clubblad is opgepimpt en bevat nieuwe rubrieken. Maar je vind natuurlijk ook de oude, vertrouwde informatie terug.

Met de inhoud hopen we o.a. het verenigingsleven in beeld te brengen en elkaar beter te leren kennen. Ook willen we jullie inspireren en activeren je kennis van het sloeproeien en de veiligheid te vergroten en met de landtraining aan de slag te gaan.

Dit blad is mede tot stand gekomen door jullie input en weer prachtig vormgegeven door onze eindredacteur Aad Langeweg. Bedankt.

Reacties op het blad en nieuwe input kunnen jullie mailen naar prferox@gmail.com.

Veel leesplezier

PR Commissie