CW-kromme

Cw-kromme van de sloep

Aan de wedstrijden nemen verschillende soorten sloepen mee, bijvoorbeeld authentieke sloepen, whalers, stersloepen, B2-sloepen etc. Omdat elke sloep, zelfs al zijn ze van hetzelfde type, toch andere vaareigenschappen heeft, krijgt elke sloep een bepaalde handicapfactor voor de vaarweerstand toegekend, de zogenaamde Cw-waarde. De Cw-waarde is een maat voor de weerstand die het onderwaterschip van een sloep ondervindt bij een bepaalde roeisnelheid en deze wordt per sloep door middel van sleepproeven gemeten.

Omdat er bij verschillende snelheden wordt gemeten krijgt men een Cw-kromme. Deze kromme geeft het verloop van de Cw-waarde als functie van de vaarsnelheid. Uit de gemeten weerstandkracht en bijbehorende sleepsnelheid kan het vermogen (Watts, PK’s) worden bepaald dat nodig is om een sloep met de sleepsnelheid te laten varen.

Bij de berekening van de einduitslagen van een roeiwedstrijd wordt rekening gehouden met de werkelijk geroeide snelheid, het aantal roeiers en de Cw-waarde bij de geroeide snelheid. Uit deze drie gegevens kan het vermogen worden berekend dat ieder bemanningslid gemiddeld heeft geleverd. De ploeg met het hoogste gemiddelde vermogen wint.

Met factoren als golfslag, windvang en zuiging wordt bij wedstrijden geen rekening gehouden, wel met stroming. Overigens zijn de berekende Cw-krommen gecorrigeerd voor de windinvloed, omdat bij de sleepproeven de windsnelheid en hoek waaronder de wind waait worden gemeten. Deze gegevens worden gebruikt bij de verwerking van de meetresultaten om de Cw-kromme bij windstil weer te krijgen. De sloep met de snelste roeitijd is dus niet altijd de winnaar, sterker nog, meestal niet!