Huishoudelijk reglement

Onze vereniging heeft een huishoudelijk reglement.

Tussentijdse wijzigingen kunnen worden voorgesteld en opgenomen in een concept, maar deze wijzigingen worden pas van kracht na goedkeuring door de algemene vergadering.

Wilt u het huishoudelijk reglement inzien, klik dan hier.