Huishoudelijk reglement

Onze vereniging heeft een huishoudelijk reglement welke is opgesteld door het bestuur.
Suggesties van leden en andere betrokken partijen worden voorgelegd in de algemene ledenvergadering ter goedkeuring.
Pas na goedkeuring door de algemene vergadering zijn de regelementen geldig.
Tussentijdse wijzigingen kunnen worden voorgesteld en opgenomen in een concept, maar deze wijzigingen worden pas van kracht na goedkeuring door de algemene vergadering.

Wilt u het huishoudelijk reglement inzien, klik dan hier.