Donatie Schipholfonds

Goed nieuws!! Vrijdag 26 maart jl. werd tijdens de uitreiking van de donaties van het Schipholfonds bekend gemaakt dat de aanvraag van RV Ferox – een bijdrage in de aanschafkosten van een nieuwe sloep – gehonoreerd is met een donatie van maar liefst € 6000,-.

Het Schipholfonds stimuleert sportief bewegen in de directe omgeving van Schiphol. Sportief bewegen brengt mensen bij elkaar en draagt bij aan vitaliteit, gezondheid, integratie en verbroedering. Zij helpen verengingen, scholen, stichtingen en organisaties hun sportieve initiatieven op amateurniveau te realiseren via algemene en bijzondere donaties, die worden
toegekend door een onafhankelijk bestuur.

De aanvraag voor een bijdrage voor het aanschaffen van een sloep waardoor meer mensen fit blijven en hun sportieve ambities kunnen nastreven, past goed binnen de doelstelling en werd dan ook gehonoreerd.

Dankzij de gulle gift kan Roeivereniging Ferox een deel van de Mighty Mo bekostigen en nog meer roeiers kennis laten maken met de prachtige roeisport.

Hartelijk dank Schipholfonds.